top of page

Healing environment

Tektor interieur & architectuur ontwerpt professionele interieurs voor de zorgsector. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van healing environments: een helende omgeving waarin mensen zich prettiger voelen. Naast het vormgeven van licht, kleur, textuur, transparantie, signing, kunst en akoestiek tot spraakmakende interieurs, richten we ons ook op efficiënt ruimtegebruik, de onderhoudsfilosofie, veiligheid, domotica en het nieuwe werken. Huisvesting en organisatie zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden in de intramurale zorgsector. In Tektor treft u een adviseur met meerwaarde, waarmee u de dienstverlening aan uw klant steeds kunt verbeteren.

Specialisatie

Peter Heuzinkveld (oud-verpleegkundige) heeft zich na zijn architectuuropleiding gespecialiseerd in het ontwerpen van interieurs voor de zorg. De ervaring die hij heeft opgedaan op de werkvloer in de zorgsector geeft hem een bijzondere meerwaarde. Naast een uitstekende vormgeving moet een goed interieurontwerp immers ook voldoen aan flexibiliteit, functionaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Peter is in staat deze aspecten te combineren in spraakmakende projecten.

 

Waarom?

Het geconfronteerd worden met ziekte kan afhankelijkheid, onlustgevoelens en stress tot gevolg hebben. Het reduceren of wegnemen van deze extra stressfactoren is het doel van een healing environment. De cliënt zal zich in een passende omgeving beter voelen en mogelijk zelfs sneller genezen. Per situatie moet daarom nauwkeurig worden afgewogen wat een healing environment nu precies inhoudt. Van een mooie loungeruimte tot en met een prikkelarme isoleercel, het zijn steeds ruimten met een eigen programmering en een specifieke doelstelling: het adequaat kunnen inspelen op de behoefte van de cliënt.

Evidence based design
Vooral in Amerika wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de invloed van omgevingsfactoren op het welbevinden en genezingsproces van de cliënt. Tektor neemt kennis van deze onderzoeksresultaten en verwerkt de uitkomsten in overleg met opdrachtgevers in haar ontwerpen. De holistische benadering van de mens wordt door ons bureau uitgedragen. Natuurlijk zijn ook een goede organisatie, patiëntveiligheid en aangename gastvrijheid onmisbare voorwaarden voor een goed healing environment. Tektor wil organisaties, verpleegkundigen, familie en mantelzorgers faciliteren, zodat zij steeds de beste zorg kunnen leveren aan de cliënt.
 

Healing environment kwartetspel

Om samenhang tussen onderwerpen als kleurgebruik, veiligheid en geluk onder de aandacht te brengen, hebben Tektor en Maarten de Regt in 2010 het Healing environment kwartetspel ontwikkeld. Daarin komen belangrijke vragen aan bod voor zorginstellingen, die een healing environment willen implementeren. Wij komen graag bij u aan tafel om een spelletje te kwartetten.

Een werkplek voor iedereen

In het kader van de participatiewet, waarin beschreven staat dat bedrijven met meer dan 25 personeelsleden kansen moeten bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, ontwikkelden Tektor en Fiona de Vos (omgevingspsycholoog) gezamenlijk de lezing 'Een werkplek voor iedereen'. Daarin wordt dieper ingegaan op het succesvol plaatsen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe ziet een aangepaste werkplek eruit en welke voor- en nadelen heeft dit? Peter Heuzinkveld vertelt onder andere uit zijn eigen ervaring met medewerkers. 

Selectie Healing environment projecten

Zorgmeubilair

HE-zorgmeubilair

In projecten worden vaak maatwerkmeubels of producten ontwikkeld, geschikt voor een specifieke locatie of een speciaal doel.
Een enkele keer zijn deze producten geschikt om verder te ontwikkelen en separaat aan te bieden aan de markt.  Hieronder staan enkele voorbeelden van door ons ontwikkelde zorgconcepten.

mobiel zorgmeubilair
bottom of page