top of page

Ontwerp 

2013-2015, Den Haag 

Opdrachtgever 

St. SCW Boerenplein

Aannemer 

Formabouw BV

 

Bestanden

Projectboekje Boerenplein PDF

 

TektorTags

Verbouwing

Interieur

Healing environment

 

Fotografie

Tektor

Door het wegvallen van veel maatschappelijke voorzieningen dreigen allochtone, thuiswonende ouderen verder in de knel te komen. Buurthuis Boerenplein neemt daarom het initiatief om dagopvang aan hen te bieden.

Hiertoe moest eerst een flinke interieurverbouwing plaatsvinden, waaronder een entreeportaal, dagopvangruimte, flexruimte en een kantoorruimte met pantry. Met behulp van fondsenwerving is het budget opgehaald. Het is een modern, stevig interieur geworden met buitenlandse accenten, passend bij de doelgroep. Onderdelen van het meubilair zijn door leerlingen van een leerwerkplaats tegen materiaalprijs gemaakt. Naast de functie dagopvang blijft de ruimte in gebruik voor tal van andere activiteiten in de wijk.

bottom of page