Bureau

Visie
 
Cohesie
Cohesie

Historie, toekomst, cultuur en omgeving vormen een onlosmakelijk geheel en zijn onderdeel van onze leefwereld. Menselijk ingrijpen en omgevings-factoren moeten daarom op gelijke voet benaderd worden. Natuurlijke en menselijke condities vullen elkaar aan.

press to zoom
Drukpunten
Drukpunten

Onze omgeving vraagt om constante zorg en onderhoud. Een belangrijke taak is het zoeken naar drukpunten om daar met bewuste ingrepen ontwikkelingen te stimuleren of te remmen. De bebouwde omgeving (woningen, kantoren, winkels, publieke ruimte) is onderdeel van onze cultuur. Cultuur is niet statisch; ze beweegt mee met mensen en stolt door coalities van ideeën.

press to zoom
Paradox
Paradox

De stad is een onbedoeld organisch kunstwerk van sociale cohesie en cultuur. De aanraking en overlapping van gemeenschappelijke en individuele werelden is nergens zo groot als in de stad. Achter elke muur, achter elk raam, verbergt zich een nieuwe leefwereld, een nieuwe paradox. Het is de taak van architecten om behoeften te onthullen en een plek te geven, en om een uitweg te bieden voor dilemma's.

press to zoom
Functie
Functie

Er is vraag naar ruimte zonder voorbedachte functie en er is een stijgende behoefte aan flexibiliteit. Een goede plek ontstijgt de geprogrammeerde bestemming. Zij is esthetisch specifiek, maar geschikt voor meervoudig en flexibel gebruik en is zo ook duurzaam. Investeren in ruimtelijke kwaliteit is, ongeacht de functie, steeds waardevol gebleken.

press to zoom

Tektor interieur & architectuur

Wegastraat 29

2516 AN Den Haag

mail@tektor.nl

Telefoon   070-3900020

Kvk: 27183913
BTW nr: NL 0858.22.796. B01

Bureauprofiel

Tektor interieur & architectuur is in 2003 opgericht in Zoetermeer door Peter Heuzinkveld en Jeroen Huijsinga. Onze drijfveer is het ontwerpen van aantrekkelijke, stimulerende en duurzame leefomgevingen, die onder invloed van gebruikers en cultuur tot leven komen, een ziel krijgen, met recht van bestaan. 

 

Tektor heeft ervaring met projecten van verschillende omvang, functie en complexiteit. Tot het opdrachtenpakket behoren openbare gebieden, gebouwen en interieurs voor zorgsector, wonen, werken, leren, recreatie en mobiliteit.

Werkwijze

Tektor stelt kwaliteit en een tevreden opdrachtgever centraal. Goede regie en duidelijke communicatie zijn in het hedendaagse bouwproces van belang. Om gelijktijdig het ontwerp- en uitvoeringstraject in goede banen te leiden, beschikken we over solide netwerkpartners. Wij concentreren ons op de verfijning en verdieping van de ontwerpopgave in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en gebruikers om te komen tot een functioneel en helder ontwerp.

 
 

Healing environment

Vanaf 2005 richt Peter Heuzinkveld zich op het ontwerpen van interieurs voor de zorgsector. Zijn ervaring als oud-verpleegkundige is een bijzondere meerwaarde bij het zich bezighouden met healing environment. Peter kan zorgorganisaties vanuit eigen ervaring op de werkvloer adequaat adviseren. Voor zorgorganisaties is een efficiënt en functioneel ontwerp dat past binnen budget, onderhoudsfilosofie en planning van groot belang. Bekijk hier onze healing environment projecten.

 
 

Werkzaamheden

  • Interieur- en architectonisch ontwerp

  • Omgevingsontwerpen

 

Reguliere werkzaamheden:

  • Initiatieffase en conceptueel ontwerp

  • Schetsontwerpen en visualisatie

  • Voorlopig ontwerpfase

  • Definitieve ontwerpfase

  • Omgevingsvergunning

  • Bouwvoorbereiding

  • Prijs- en contractvorming

  • Oplevering

 

Specialisaties:

Leveringsvoorwaarden
Op al onze opdrachten is van toepassing de DNR 2011. De rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur, welke verkort wordt aangehaald als ‘DNR 2011’, is op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013. Klik hier om de DNR2011 in te zien en/of te downloaden.

Wij hanteren een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de DNR 2011.

Architectenregister

Peter Heuzinkveld staat namens Tektor ingeschreven bij de Stichting Bureau Architectenregister (SBA) onder nummer 4.111015.003.

 
httppixabay.comenwave-concentric-waves-c

Missie

Onze projecten zijn als steentjes in de vijver die rimpelingen veroorzaken, waardoor frisse energie wordt aangevoerd en nieuwe ontwikkelingen kunnen ontplooien. Projecten komen tot bloei onder invloed van haar gebruikers en cultuur.

In onze ontwerpstrategie worden tegenstrijdigheden niet uit de weg gegaan. We geloven in de meerwaarde van contrasten en putten inspiratie uit de spanningsvelden tussen "het bijzondere" en "het neutrale", "het intieme en "het openbare", "het compacte" en "het royale", "het duurzame" en "het vergankelijke".

 

Een werkplek mag aanvoelen als je eigen knutselschuurtje in de achtertuin, een woonruimte moet zitten als je lievelingstrui, openbare ruimte daarentegen mag verwonderen, uitdagen en inspireren. 

Tektor laat zich graag inspireren door opdrachtgevers met een vernieuwende, maatschappelijke visie. Projecten die soms tegen de stroom ingaan, maar wel met het hart op de juiste plaats. Onze drijfveer is bij te dragen aan de verbinding tussen mensen van alle culturen. Onze missie is om vernieuwende, maatschappelijke initiatieven, die uitgaan van de eigen kracht van mensen, maximaal te ondersteunen en met onze inzet een architectonische bijdrage te leveren aan de verbinding.

 
Route
 
Adres

Tektor interieur & architectuur

Wegastraat 29

2516 AN Den Haag

mail@tektor.nl

Telefoon   070-3900020

Kvk: 27183913
BTW nr: NL 0858.22.796. B01

De Werkfabriek
Bericht
 

Bericht ontvangen!

Vacature

Tektor zoekt momenteel een stagier(e). Je volgt een ontwerpopleiding op HBO/WO niveau. Je bent in de eindfase van je opleiding en zoekt een inspirerende stageplek. Je werkt simultaan op diverse schaalniveaus, in diverse stadia van het ontwerpproces. Tektor maakt deel uit van een sociale co-working space: Werkfabriek.org. Je hebt kennisgenomen van ons werk en hebt affiniteit met het idee dat ruimtelijk ontwerp een middel is om mensen te inspireren en te verbinden. Ben je geïnteresseerd? Stuur je CV en portfolio naar stageplek@tektor.nl