top of page

Voorlopig Ontwerp 

2016, Kijkduin

i.s.m. 

Factor V - Groen en Vastgoedonderhoud

Jos van de Lindeloof,

Tuin- en Landschapsarchitectenbureau

Opdrachtgever 

Zorginstelling Middin, Rijswijk

 

Bestanden

 

TektorTags

Zorginstellingsterrein

Healing environment

Landschappelijke inrichting

Stadslandbouw

Educatie

Healthy living

Sociale verbinding

 

Graphics 

Tektor.

In samenwerking met Tektor en Jos van de Lindeloof Tuin- en landschaps-architectenbureau is onder de vlag van Factor V een voorlopig inrichtings-plan gemaakt voor het instellingsterrein van Middin, zorglocatie Binnenklingen-Buitenklingen aan de Machiel Vrijenhoeklaan te Kijkduin.

Door integrale planvorming is een naadloze relatie gelegd tussen de architectuur van het vernieuwde ontmoetingsgebouw en het tuin- en terreinontwerp. In de planvorming is voorgesteld om verbindingen te leggen met de omliggende buurt, stadslandbouw, educatie, cursussen, bed & breakfast, food en healthy living. Voor de bewoners is tegelijkertijd ingezet op een betere beleving van het terrein en het naar vermogen kunnen deelnemen aan deze nog nieuw te ontwikkelen activiteiten. Het zorglandschap wordt op deze wijze betekenisvol ontsloten.

bottom of page