top of page

Vaarroute CS-Madurodam-Seinpost Den Haag-Scheveningen

Madurodambootjes raamweg
vaarverbinding Koekamp -Scheveningen
Milieu educatiecentrum Koekamp Den H
blauwe regen boven de gracht copy
Bootjes bij Madurodam
Varen door het westbroekpark
De Scheveningse binnenhaven
Scheveningse binnenhaven top
opstaphalte Koekamp Den Haag

Ontwerp 

1996-2006, Den Haag

i.s.m. architect Wolter Heijligers

Opdrachtgever 

Raadsfracties D'66 en PvdA van de 
Gemeente Den Haag

Aannemer

Bestanden

 

TektorTags

Vaarroute

Openbare ruimte

Milieu educatie centrum Koekamp

Seinpostduin

Madurodam

Binnenhaven Scheveningen

 

Fotografie, graphics

Tektor

 

 

 

 

 

In opdracht van de fracties PvdA en D'66 ontwikkelden wij in 1996 het plan "Onder de Haagse Linde"; een milieu educatie centrum in de Koekamp, gelegen aan het water met terrassen en bootjes op de Prinsessegracht.
Verder studerend viel ons oog op de potenties van de gehele vaarverbinding Centraal Station/Koekamp - Madurodam - de binnenhaven van Scheveningen.

Dit is het beeldverslag van deze studie. De ontstane ontwikkelingsvisie voorziet in herstel van historische elementen uit de hoofddraagstructuur en biedt ontwikkelingskansen om "rijke groene montages" toe te voegen aan de reeds bestaande kwaliteiten van Den Haag. Startend vanuit "het punt in de Koekamp" nabij het centraal station is een vaarverbinding ontstaan naar de Scheveningse binnenhaven, een waterlijn als verbindend element tussen stedelijke gebieden en bestaande groene gebieden. De belevingswaarde van de stad, recreatie en ruimtelijke coherentie zijn de belangrijke peilers geweest bij de totstandkoming. Het Kralensnoer naar de kust, de stedenbouwkundige as: Seinpostduin - centraal station biedt kansen tot ontwikkeling, zo valt onder andere te lezen in het structuurplan van Norder uit 2005. Terecht stelt Norder de potenties van dit kralensnoer aan de orde, de kans om een aantal voortdurende vervelende vliegen in een klap te vangen is groot. Het ligt midden in de Bermuda Triangle van Den Haag (Malieveld, Raamweg, Utrechtsebaan, Zuid-Hollandlaan)
De kans doet zich voor om enerzijds de verkeerschaos bij de Raamweg, Zuidhollandlaan en het Hubertusviaduct op te lossen, anderzijds is er een kans om vanuit de ontwikkeling bij het centraal stationsgebied, richting zee te trekken en daarmee de aansluiting te maken met Scheveningen en de kust: een reeds lang gekoesterde wens van Den Haag. In deze studie zien wij het historische lint (het water) als verbindend element, zij is letterlijk in staat om de diverse stukjes van de puzzel aan elkaar te knopen en tot een integraal plan te komen.

bottom of page