top of page

Places Left Over After Design Zoetermeer

3D Model van ontwerp
Situatie beeld opgave
loc3_b1
Plankaart overkluizing HSL - A12

Ontwerp 

2003, Zoetermeer

i.s.m. Ton Hinse / Frank Heerema

Opdrachtgever 

Prijsvraag HSL

 

Bestanden

 

TektorTags

Landschapontwerp

Mobiliteit Intrastructuur

 

Fotografie, graphics

Tektor, Hinse, Heerema

 

Publicatie

A Place Left Over After Design

E. Luiten en N. Voorhuis

ISBN 9789077399026.

 

 

 

 

 

 

Inzending prijsvraagontwerp A Place Left Over After Design ter plekke van de nieuwe overkluizing van de Hogesnelheidslijn over de snelweg A12 bij Zoetermeer. 

situatie dag

situatie nacht

De langskomende HSL is als een technisch natuurverschijnsel. Als een steen in het water wekt de flitstrein een kleurrimpel op in de vorm van een bewegend gekleurd lichtrooster. Met een veld van 300 leds op het water worden bewegende kleurbanen in de lengterichting van de HSL gestuurd. Het veld van leds beslaat het hele watervlak. De kleurengolf kruist de rijksweg. Door de hoekverdraaiing met de A12 wordt de suggestie van de onder de weg doorgaande kleurbeweging versterkt. De kleurkinese is alleen aktief als de trein langsflitst. Zij wordt gestart als de HSL op 5 km nadert. Naarmate de HSL dichterbij komt wordt de kleursnelheid opgevoerd. Dit levert over de opeenvolgende cycli een pulserend beeld in het ritme van de HSL. De kleuren hebben bij het kruisen van de HSL met de rijksweg de hoogste lichtsnelheid. Tussen de HSL-passages sluimert het lichtbeeld. 

bottom of page