top of page

Ontwikkelingsvisie Nyenrode Breukelen

Nyenrode entreeplein
Nyenrode Masterplan
universiteit gebouw onder 1 dak
Wonen langs kanaal
ORANGERIE
Studie woningbouw
hospitality plein
Golfbaan nature art science paviljon
21-4-03- 006
achterzijde village-2
Innovation and technology

Ontwerp 
2003, Breukelen

i.s.m. Gerard Ugen, Arnoud Losnig

Opdrachtgever 
Universiteit Nyenrode

 

Bestanden

 

TektorTags

Masterplan
Ontwikkelingsvisie

Stedenbouw

Landschap, parkinrichting

 

Fotografie, graphics

Tektor, A. Losnig, G. Ugen

 

 

 

 

 

Deze meervoudige opdracht betreft een ontwikkelingsvisie op het toekomstig gebruik van de beschikbare gronden op het landgoed Nyenrode, uitgaande van te realiseren meerwaarde voor Universiteit Nyenrode.

Uitgangspunt daarbij is dat de universiteit een groter aantal expats/studenten wil huisvesten en een deel van haar landgoed wil gebruiken om de uitstekende, zakelijke relaties met de markt verder in te vullen, dan wel de mogelijkheden te onderzoeken om woningbouw mogelijk te maken langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Een uitvoerige terreinanalyse heeft plaatgevonden. Om vervolgens de bestaande historische context van monumenten en landgoed, aangevuld met hoogwaardige facilitaire voorzieningen, zodanig in te passen dat een commerciële en culturele synergie kan plaatsvinden.

 

Dit om de ranking van de universiteit op de internationale listings een duw in de goede richting te geven.


Het masterplan bevat voorstellen voor de diverse deelgebieden, waaronder innovation and technology, hospitality and leisure, health, nature, art and science. Bovenop dit programma is ook ruimte gerealiseerd voor toekomstige woningbouw.

bottom of page