top of page

Ontwerp 

1993, Hannover

i.s.m. Michiel den Ruijter (DEN ETC.)

Ton Hinse

Opdrachtgever 

Internationale competitie

 

Bestanden

 

TektorTags

Landschap

Cultuur

 

Fotografie, graphics

Tektor, Den etc.

Publicatie

Artikel FD expo 2000

 

 

 

 

 

In een ontwerpteam met Michiel den Ruijter en Ton Hinse het eerste prijswinnend masterplan ontwikkeld voor de Expo 2000 te Hannover, aansluitend op de bestaande Kronsberg, een geplande stadsuitbreiding, een geprojecteerde railverbinding en het bestaande Hannover Messegelände.

schema opbouw gelaagdheid

Op uitnodiging heeft DENetc voor de wereldtentoonstelling Expo 2000 Hannover een masterplan gemaakt voor het oostelijk terreingedeelte Expo-Ost. Tevens moest een gebiedsvisie worden gegeven voor het toekomstige, aangrenzende stadsdeel met 6000 woningen. Het plan werd sterk bepaald door een “clou”, een experimentele windturbine met expositieruimte, die op het hoogste deel van het terrein stond. De arcadische wandeling ernaar toe liep door de bestaande korenvelden. Installaties van beeldend kunstenaars begeleidden deze route (tekst: Den etc).

bottom of page