top of page

Stedebouwkundige studie Mandelaplein

Buurthuis Madelaplein Gevels_edited

Buurthuis Madelaplein Gevels

middenpad

middenpad

Maquette

Maquette

overzicht bouwblok

overzicht bouwblok

de hof

de hof

zijgevels met tuinen
tuin op garage

tuin op garage

middenpad Mandelaplein - Kempstraat

middenpad Mandelaplein - Kempstraat

Ontwerp 

2017, Transvaal, Den Haag

Opdrachtgever 

Buurthuis Mandelaplein, Den Haag

Uitvoering

 

Bestanden

 

TektorTags

Nieuwbouw

Sociale verbinding
Sociaal cultureel werk

Buurthuis van de toekomst
Sociale woningbouw
Verhoogd parkeerdek met daktuin
Energiedak

 

Fotografie,  Graphics, Tekeningen

Tektor, 

Ons ontwerpvoorstel uit 2016 voor de nieuwbouw van buurthuis Boerenplein was aanleiding om ook eens verder te studeren op de bestaande sociale achtergelegen woningbouw uit de jaren '80.

Het programma voor het buurthuis bestaat uit een sportruimte, woningen, sportterrein, crèche, speelterrein, restaurant, gymzaal, fitnessruimte, commerciële ruimten, cursusruimten en een mooie plek voor de buurt. Het op de kop gelegen buurthuis is opgenomen in de stedenbouwkundige wokkel met een honderdtal woningen en appartementen. De parkeergarages en bergingen zijn onder het opgetilde maaiveld gesitueerd. Door de hoven van de tuinen loopt een centraal middenpad, waaraan de ontsluitingen van woningen en garages gelegen zijn. Er ontstaat een serie van verschillende sferen, die uitmonden in het buurthuis. De stedenbouwkundige plint wordt ingevuld met studio's, seniorenappartementen en stijgpunten voor de tuinen.

bottom of page