top of page

Passtuk CS - Binckhorst - HS

Bijgewerkt op: 17 mei 2023


 


Binckhorst is in ontwikkeling, van een oud binnenstedelijk bedrijventerrein wordt het gebied de komende jaren ontwikkeld tot een hip aantrekkelijk woonwerkgebied in het CID. De bereikbaarheid van het gebied vanaf het landelijk snelwegennet is uitstekend, echter de bereikbaarheid van het gebied in de nabije stedelijk context is ver onder de maat. Het gebied is ingesloten geraakt in de ontwikkelingen van het stedelijk weefsel. Diverse barrières dragen daaraan bij. In deze studie hebben we onderzocht of het mogelijk is om het spoortracé en de Utrechtse baan te overkluizen en te ontwikkelen. Zodat de stad weer kan worden geheeld en aan elkaar kan worden gemaakt.In het plan zijn meegenomen de uni-lokatie van stations CS en HS en de uitstekende bereikbaarheid van station CS middels trottoirs-roulants. Op de vrijgekomen gronden van de treinsporen en A12 kan in hoge dichtheden gewoond en werkt worden, de geluidscontouren zijn immers vervallen.


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page