top of page

Gebiedsvisie Buurtschap Paltelaan Zoetermeer

stedebouwkundige plattegrond
Paltelaan _Google maps
Tektor Isometrie inkijk Buurtschap
Tektor Zicht op de Brink
Tektor Zicht op de brink

Ontwerp 

2007-2015, Den Haag 

i.s.m  Ton Hinse
Leas Buro voor zorgvernieuwing

Opdrachtgever

Eigen Beheer

 

Bestanden

 

Tektor Tags

Wonen, Werken, Zorg 

Sociaal project

Buurtschap, Community 

NOM (0 op de meter) 

Stadslandbouw

Participatiewet

Wmo

 

Fotografie, graphics

Tektor

Met de komst van de Wmo laat de overheid taken vallen. Taken die burgers zelf moeten oppakken: "de participatiemaatschappij". Dit bouwplan, dat samen met burgers wordt ontwikkeld, speelt in op die beweging. Een sociaal buurtschap waar ruimte is voor verbinding tussen mensen. 

 

Tektor ontwikkelt i.s.m. Ton Hinse en Leas Bureau voor Zorgvernieuwing Buurtschap Paltelaan een living labs. Het ruimtelijk uitgangspunt is het versterken van de bestaande natuurkwaliteiten in het gebied. De wallenwetering en de prachtige boomgroepen worden in dit ontwerp ontsloten en teruggegeven aan het openbaar gebied. Dit plan omhelst een kleinschalige, duurzame (NOM) inbreiding met een omsloten binnengebied: De Brink. Vanwege de gunstige ligging aan de Randstadrail en in de nabijheid van de Dorpsstraat leent dit project zich goed voor een woonexperiment. Samengevoegd met de functies wonen en werken, willen we een sociaal buurtschap ontwikkelen, dat aanvullend is op het bestaande Zoetermeerse woonpalet. 

bottom of page