Bericht

Recente Berichten

April 25, 2019

October 30, 2018

September 8, 2018

Please reload

TektorTags

Gebruiksvergunning op orde?

14 Oct 2015

door

 

Tektor ondersteunt zorgorganisaties bij het op orde brengen en houden van de gebruiksvergunningstekeningen. Door de vele mutaties is het vaak lastig om alle wijzigingen ook in de tekeningen onder te brengen. Ook adviseren we de klant of bepaalde bouwkundige mutaties wenselijk zijn vanuit brandveiligheid. Onze PDF bestanden behouden de lagenstructuur, waardoor u de tekeninge ook kunt gebruiken voor andere doeleinden. Informeer hiervoor naar de mogelijkheden.

 

Please reload

Copyright © 2018-2019  Tektor interieur & architectuur